Creatief schrijven bij Unitas

Nijmegen, januari 2005

Beste Cursisten!

Om het edele schrijversvak te leren kennen dient deze cursus of workshop. U hebt misschien al veel schrijfervaring, of misschien hebt u bijna nog nooit geschreven. U zou in ieder geval wat aan deze schrijfcursus kunnen hebben. Unitas heeft gedurende 12 weken ruimte voor ons gereserveerd.

De bedoeling is dat we in een groep wat aan elkaar hebben: een eerste publiek. Daarbij is het luisteren naar elkaar vooral belangrijk - niet zozeer het becritiseren. Verder zullen we een aantal technieken en begrippen bekijken om het schrijven (beter) te leren. We maken iedere week een keuze in welk genre we de volgende week zullen gaan oefenen.

Materiaal: schaf een goede pen en een schrift aan, liefst met ringband. Heb je een mooi verhaal, neem dan gelijk een aantal kopieen mee om uit te delen.

Literatuur: er is niets verplicht, maar als u behoefte hebt aan literatuur over het schrijven van gedichten en verhalen:

DRS. P
Versvormen
Leesbaar handboek
prijs:  E 13,60

John Gardner - De kunst van het schrijven, Contact 1991

Handboek voor schrijvers (editie 2003-2004) - E 22,50 (in janauari 2005 E 15,-)
Uitgave: Stichting Schrijven en Uitgeverij L.J. Veen
Redactie: Stichting Schrijven
Bladzijden: 392 blz.

Mogelijkheden om direct te publiceren:
U kunt naar wens uw verhalen voor de groep vermenigvuldigen en uitreiken.

Als daar behoefte aan is en een vrijwilliger dit op zich wil nemen kan een bundeltje worden samengesteld van de beste bijdragen.

Unitas biedt ruimte in haar maandblad voor creatieve bijdragen van cursisten

Een paar handige websites:

De stichting schrijven: www.schrijven.org
Unitas forum: www.unitas.dds.nl/forum

Ik wens u veel schrijfgenoegen!

Jan Croonen, docent/schrijver